Polityka Prywatnosci

Direct Ferries Limited zobowiązuje się do przestrzegania i ochrony prywatności oraz do przestrzegania przepisów o ochronie danych i prywatności. Przedstawiamy niniejsze oświadczenie o polityce prywatności, aby pomóc Ci zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, używamy, przechowujemy i chronimy Twoje dane jako o jednym z naszych klientów. Chcemy mieć pewność, że możesz podejmować świadome decyzje, więc poświęć chwilę, by przeczytać poniższe informacje i dowiedzieć się, jak możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe.

Direct Ferries Limited - firma odpowiedzialna za politykę prywatności i kontrolę danych dla wszystkich naszych usług.

Powinieneś przeczytać niniejsze oświadczenie w powiązaniu z naszą Polityką Cookies oraz Warunkami i Postanowieniami korzystania ze stron Direct Ferries Websites oraz z innymi Warunkami i Postanowieniami związanymi z zakupem biletu promowego lub innego produktu i usługi.


Nasza podstawa prawna do wykorzystywania twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko wtedy, gdy mamy na to podstawę prawną. Podstawa prawna będzie zależeć od przyczyny lub przyczyn, które zebrała firma Direct Ferries w celu wykorzystania Twoich danych. Zgodnie z prawem ochrony danych UE i Wielkiej Brytanii prawie we wszystkich przypadkach podstawą prawną będzie:

 • Ponieważ musimy wykorzystywać Twoje informacje, aby przetworzyć dane potrzebne do rezerwacji/ zakupu biletu, zrealizować twoje ustalenia dotyczące podróży i w inny sposób wykonać umowę, zawartą podczas zakupu biletu.
 • Ponieważ Direct Ferries jako firma ma uzasadniony interes w wykorzystywaniu Twoich danych osobowych do działania i ulepszania swojej działalności jako dostawcy usług turystycznych.
 • Ponieważ musimy użyć Twoich danych osobowych, by spełnić prawne zobowiązanie.
 • Aby chronić ważne interesy Twoje lub innej osoby.
 • Ponieważ wyraziłeś zgodę dla Direct Ferries na wykorzystanie Twoich informacji do określonego celu.

Jeżeli przetwarzanie danych podlega innym przepisom, podstawa prawna przetwarzania danych może różnić się od podanych powyżej i może w takich okolicznościach opierać się na Twojej zgodzie we wszystkich przypadkach.


Jakie rodzaje Twoich danych osobowych gromadzimy

Staramy się gromadzić i wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie za Twoją wiedzą i zgodą. Zbieramy informacje, korzystając ze strony internetowej Direct Ferries, jednego z naszych produktów lub usług lub komunikując się z nami. Te informacje i dane osób podróżujących z nami są niezbędne do należytego wykonania naszej umowy z Tobą i do umożliwienia nam wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Bez tego możemy nie być w stanie zapewnić wszystkich wymaganych usług.

Gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Informacje, które nam przekazujesz, aby zakupić bilet i zarządzać twoją rezerwacją lub inną usługą, o którą od nas zamówiłeś. Na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane kontaktowe, data urodzenia, płeć, numer paszportu, dane pojazdu i informacje dotyczące płatności. Wymagane informacje będą zależeć od warunków operatora promowego.
 • Informacje o twoich planach podróży. Na przykład plan podróży i inne informacje związane z rezerwacją.
 • Informacje o usługach, które nam przekazałeś w przeszłości. Szczegółowe informacje na temat poprzednich rezerwacji dokonanych u nas, w tym ewentualne opinie napisane przez Ciebie.
 • Informacje na temat rejestracji online i innych interakcji. Może to obejmować rejestrację konta, gromadzenie informacji, jeśli zgłosiłeś się do konkursu, zarejestrowałeś się w promocji lub nawiązałeś z nami kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych, np. Facebook lub Twitter.
 • Informacje na temat korzystania z naszych stron internetowych, centrów obsługi klienta i aplikacji mobilnych. Aby pomóc nam spersonalizować Twoje doświadczenia i ulepszyć naszą stronę internetową, zbieramy informacje o Twoich wyszukiwaniach i treściach, które przeglądałeś na naszej stronie, używając plików cookie i podobne technologie.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

 • Aby zakupić bilet i zarządzać rezerwacjami oraz dostarczać inne usługi, o które prosiłeś.
 • Aby wysłać aktualizacje statusu, jeśli jest to wymagane, oraz komunikaty serwisowe.
 • Aby świadczyć usługi dostosowane do Twoich potrzeb i traktować Cię w bardziej osobisty sposób.
 • Aby przeprowadzić analizy i badania rynku.
 • Aby ulepszyć naszą stronę, produkty i usługi
 • Do celów administracyjnych i zarządzania
 • Aby przeprowadzić akcje marketingowe i informować Cię na bieżąco o produktach i usługach Direct Ferries

Kiedy wyślemy Ci materiały marketingowe?

Możemy wysyłać Ci wiadomości marketingowe za pośrednictwem poczty e-mail, aby być na bieżąco z najnowszymi i najlepszymi ofertami, wydaniami rozkładów promów i pomóc w znalezieniu cen biletów promowych.

Możesz w dowolnym momencie przestać otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, wybierając jeden ze sposobów:

- klikając link rezygnacji z subskrypcji znajdujący się w mailu marketingowym.

- odpowiadając na wiadomość marketingową z prośbą o anulowanie subskrypcji

- Przez kontakt z naszą Obsługą Klienta

Gdy to zrobisz, zaktualizujemy dane Twojego konta, aby nie otrzymywać więcej wiadomości marketingowych.

Chociaż Twoje dane zaktualizujemy tak szybko, jak to możliwe, proszę pamiętać, że może to zabrać aż do dwch dni roboczych.

Anulowanie subskrypcji wiadomości marketingowych nie powstrzyma komunikacji służbowej, takiej jak potwierdzenia rezerwacji i aktualizacje.


Kiedy przekażemy Twoje dane osobom trzecim?

Podczas robienia rezerwacji może być konieczne udostępnienie Twoich danych osobowych dostawcom usług i produktów, które kupujesz (np. przewoźnikom promowym, ubezpieczycielom, dystrybutorom produktów). Informacje te mogą być również udostępniane innym osobom trzecim, w tym władzom portowym, urzędom celnym i paszportowym, jeżeli jest to niezbędne do wypełnienia umowy o świadczenie usług promowych.

Możemy ujawnić informacje o Tobie, Twoim koncie i historii rezerwacji (i) firmom z Grupy Direct Ferries w celach i zgodnie z warunkami niniejszego oświadczenia o polityce prywatności; oraz (i) w przypadku, gdy dokonamy reorganizacji lub zostaną sprzedane osobie trzeciej, w takim przypadku zgadzasz się, że wszelkie posiadane przez nas informacje osobowe o Tobie mogą zostać przekazane temu reorganizowanemu podmiotowi lub stronie trzeciej do celów i zgodnie z warunkami niniejszego Oświadczenia o Polityce Prywatności.

Nie sprzedamy ani nie przekażemy Twoich danych osobowych stronom trzecim (innym niż określone w powyższym akapicie), chyba że otrzymasz od nas pozwolenie lub jeśli nie będzie konieczne dostarczenie i poprawienie produktów i usług zamówionych lub używanych przez Ciebie. Na przykład możemy ujawnić Twoje dane firmie obsługującej karty kredytowe w celu weryfikacji danych karty kredytowej i uzyskania płatności przy zakupie produktu lub usługi. Konieczne może być również przesłanie danych do organizacji, od której zamówiono produkty lub usługi.

Direct Ferries może być również zobowiązany do ujawnienia twoich danych osobowych w celu spełnienia wymagań prawnych lub regulacyjnych lub obowiązków zgodnie z obowiązującym prawem.


Jak wykorzystujemy pliki cookies?

Możemy używać plików cookie do rejestrowania na komputerze szczegółów takich jak tożsamość użytkownika i ogólne dane rejestracyjne. Pomaga nam to rozpoznać Cię podczas następnych wizyt, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać danych rejestracyjnych za każdym razem, gdy odwiedzasz nas i pozwala nam spersonalizować Twoje doświadczenie i ulepszyć naszą stronę.

W zależności od typu przeglądarki, której używasz, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby: (i) pojawiała się prośba o zaakceptowanie lub odrzucenie plików cookie indywidualnie lub (ii) możesz uniemożliwić przeglądarce akceptację jakiekolwiek ciasteczka w ogóle. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa plików cookie, należy skontaktować się z dostawcą lub producentem twojej przeglądarki internetowej.

Możesz przeczytać więcej o naszej [--LINKSTART -] Polityce Plików Cookies tutaj [- LINKEND--].


Twoje prawa dotyczące danych osobowych

Prawo Dostępu i Transferu Danych

Użytkownik ma prawo zażądać kopii wszelkich przechowywanych przez nas danych osobowych lub przekazać je stronie trzeciej. Możemy poprosić Cię o dostarczenie odpowiednich dowodów w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem odpowiedzi na Twoje żądanie. Po zweryfikowaniu Twojej tożsamości odpowiemy tak szybko, jak to możliwe, w każdym razie w ciągu 30 dni roboczych.

Jeśli masz konto online, możesz zalogować się na swoje konto w dowolnym momencie, aby wyświetlić wszystkie przechowywane tam informacje osobiste.

Prawo do aktualizacji i zmiany

Jeśli jakiekolwiek dane osobowe, które przechowujemy, są niedokładne, masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia tych informacji tam, gdzie są one niekompletne.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli w dowolnym momencie poczujesz, że niewłaściwie wykorzystaliśmy Twoje dane lub naruszyliśmy Twoje prawa określone w przepisach o ochronie danych, możesz nas o tym powiadomić, kontaktując się z naszym zespołem obsługi klienta lub złożyć skargę do organu nadzoru odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju, w którym mieszkasz lub miejsce domniemanego naruszenia. Listę organów ochrony danych w UE można znaleźć tutaj ([- LINK--]).

Prawo do bycia zapomnianym

Możesz zażądać usunięcia danych osobowych, gdy nie jest już wymagane przetwarzanie transakcji lub nie jesteśmy prawnie zobowiązani do zatrzymania tych informacji. Jeżeli twoje dane osobowe nie są już wymagane, wszelkie wnioski o usunięcie tych informacji zostaną przeprowadzone bez zbędnej zwłoki.

Prawo do wycofania zgody

Możesz wycofać lub ograniczyć swoją zgodę na wykorzystanie Twoich danych w celach marketingowych lub przetwarzanie swoich danych osobowych w całości lub w części, gdy nie jest już wymagane.


Jak uzyskać dostęp, zmienić lub przenieść swoje dane

Możesz napisać do nas w dowolnym momencie, aby uzyskać, zmienić lub poprosić o przeniesienie wszelkich danych osobowych, które możemy posiadać na Twój temat. Prosimy napisać do nas na: Direct Ferries Ltd, 2-3 Three Rivers Business Centre, Felixstowe Road, Ipswich, Suffolk IP10 0BF, United Kingdom

Podaj swoje imię i nazwisko oraz adres wraz z numerem rezerwacji lub numerem konta klienta Direct Ferries. Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mogli również podać krótkie informacje na temat tego, jakie informacje mają być dostępne (dzięki temu łatwiej jest zlokalizować dane).

Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki, aby potwierdzić twoją tożsamość przed przekazaniem ci szczegółowych informacji na temat twoich danych osobowych, które możemy mieć o Tobie.


Twoje dane osobowe i kraje spoza UE

Wszystkie nasze dane klientów są przechowywane na serwerach w UE. Aby wykonać naszą umowę z Tobą, konieczne może być przesłanie niektórych danych osobowych do naszych partnerów promowych poza UE. Tam, gdzie jest to konieczne, podejmujemy kroki w celu ograniczenia przekazywanych danych wyłącznie do danych wymaganych do realizacji zamówienia.

Chronimy Twoją prywatność i Twoje prawa, korzystając ze standardowych klauzul ochrony danych Komisji Europejskiej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć [--LINKSTART -] tutaj [- LINKEND--].


Zachowanie i anonimizacja danych osobowych

Dane osobowe użytkownika przechowujemy przez 3 lata od daty ostatniej rezerwacji lub interakcji lub, jeśli jest dłuższy, przez dowolny okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych osobowych w celu spełnienia naszych wymogów prawnych i regulacyjnych. Po upływie tego czasu anonimizujemy wszystkie dane, aby nie było już możliwe ich identyfikowanie.


Bezpieczeństwo informacji

Direct Ferries przyznaje, że jej klienci coraz bardziej martwią się, w jaki sposób firmy chronią dane osobowe przed nadużyciami i fałszowaniem oraz ogólnie o prywatności. Direct Ferries stale dokonuje przeglądu i udoskonala swoje techniczne, fizyczne i zarządcze procedury oraz zasady ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, przypadkową utratą i / lub zniszczeniem. Używamy na przykład technologii bezpiecznego protokołu SSL (Secure Sockets Layer) do szyfrowania poufnych informacji, takich jak karta kredytowa i inne informacje związane z płatnościami.


Zmiany w naszej Polityce Prywatności

Czasami możemy wprowadzać zmiany na tej stronie i w naszej Polityce Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w sposobie przetwarzania danych.

Jeśli nastapiły jakieś znaczące zmiany, to informujemy o nich za pośrednictwem strony internetowej, albo za pośrednictwem innych środków kontaktu, takich jak poczta elektroniczna.

Wsparcie Polityki Prywatności

Direct Ferries Ltd zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji niniejszego Oświadczenia o Polityce Prywatności w dowolnym czasie i w odpowiedzi na zmiany w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych i prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad ochrony danych osobowych, polityki prywatności lub praktyk Direct Ferries, napisz do: Oddział internetowy, [- ADRES--].